Diàleg amb M.ª José Sabaté – Laica Vedruna. Saragossa, Espanya

María José Sabaté, catalana de naixement i aragonesa d’adopció, és mare de família, àvia i ha estat professora de clàssiques durant molts anys al Col·legi Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza (Espanya).

María José, Què t’ha impulsat a realitzar el teu compromís laical a la família Vedruna?

Feia ja un temps que m’ho estava plantejant. Quan sents la necessitat de fer alguna cosa, és que ha arribat el moment. Decidí fer el pas i així sentir-me plenament integrada en la família Vedruna.

Portes molts anys al laicat, Què t’ha aportat?

Un sentiment de pertànyer a una família que està unida pel carisma Vedruna, el carisma que vaig conèixer al col·legi i que des del primer moment amb el bon fer de les germanes va anar calant en el meu ésser.

Haureu iniciat el caminar conjunt amb la cdad de hnas. En aquest senzill caminar què us està aportant aquesta experiència?

Jo sempre m’he sentit molt unida a la Congregació i a les germanes. Serà pel tracte continu que he tingut amb elles durant tots els anys que he estat donant classes al Sempre he dit que la residència de les germanes era la meva segona casa.

Em sembla molt bé avançar conjuntament. A mi em dona la seguretat que el camí es fa bé i, a més, molta confiança en compartir-lo amb elles.

Els qui hem estat alumnes teves sabem de la teva entrega i dedicació a l’educació. què t’ha aportat tant any de feina al Col·legi de Saragossa?

Sempre he dit que va ser l’Esperit qui guio els meus passos perquè entrés a formar part del claustre i del projecte educatiu del La meva feina com a docent i educadora es va veure enriquit pels valors transmesos des del carisma de Joaquina.

Què t’agradaria comunicar a les professores i professors més joves que s’incorporen als nostres centres sobre el laicat Vedruna?

És laicat és una associació que enriqueix les persones si realment t’atrau el carisma Vedruna. És una forma d’enriquiment personal i de compartir vivències, sentiments i oracions. Des de la meva experiència vital animaria els professors que comencen la seva andadura en un col·legi Vedruna que aprofundeixin en les arrels de la congregació, que es deixin seduir pel seu carisma, que treballin sentint els mateixos sentiments que embargaven Joaquina i que siguin llum per a l’alumnat que tenen a les seves mans. Si senten la crida de participar en el laicat, que no ho dubtin, que és una forma de millorar personalment i enriquir-se en valors que de vegades tenim oblidats.