El centre KEKELI se suma als esforços de la COP28 a Lomé, Togo

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP28), que va reunir representants de diversos països a Dubai per abordar mesures destinades a reduir els efectes del canvi climàtic en el medi ambient, va comptar amb la destacada participació del Centre KEKELI a la distància . Aquest centre s’ha compromès a crear un entorn propici per a una millor qualitat de vida dels ciutadans del barri de Hanoukopé, Lomé (Togo). Cal destacar que la preocupació del centre no es limita únicament a la infància.

Previ a la COP28, en col·laboració amb el Comitè de Desenvolupament del Barri d’Hanoukopé (CDQ), el Centre KEKELI va mobilitzar 96 adults i joves el 9 d’aquest mes per dur a terme una jornada dedicada a la neteja del barri. Amb la presència d’eines com a aixades, cisalles i escombradores, es va dur a terme un treball conjunt, amb la participació activa d’inspectors motivats, representants del CDQ d’Hanoukopé i membres del centre mateix. L’activitat va començar amb una fase de sensibilització sobre la importància de mantenir un entorn net.

Considerant que un dels objectius principals de la COP28 és l’eliminació dels combustibles fòssils del medi ambient, l’activitat central de la jornada va consistir en la neteja de les àrees contaminades amb residus plàstics escampats al llarg de les carreteres, vies fèrries i mercats , donant inici a aquesta iniciativa des del propi centre KEKELI. Durant dues hores, els participants van treballar àrduament per preservar un entorn net i saludable.

Com a gest d’agraïment, es van distribuir entrepans entre tots aquells que van contribuir a mantenir net el medi ambient. El Centre KEKELI es mostra disposat a participar novament en futures iniciatives similars, reafirmant el seu compromís amb la sostenibilitat i el benestar comunitari.