Acolliment i suport a migrants

Sensibilització de la zona i suport a diferents projectes per al progrés i millora de les condicions de vida.