Nenes tretes de l’esclavatge

Suport psicosocial de nenes en situacions de risc.