Esclavitud i nens del carrer

Suport psicosocial de nens i nenes en situació de risc.