L’esperit de família

Joaquina, abans de ser religiosa, va ser mare

Va marcar un estil concret al nostre grup eclesial. Som FAMÍLIA i això fa que, als nostres entorns, es respiri alegria, acollida i acompanyament, des de la pedagogia de l’amor que Joaquima ens va ensenyar.

Una família

Diversa i universal

Ella va experimentar que els seus braços s’allargaven i això avui es fa realitat en aquesta Família plural, formada per molts membres, on cadascuna i cadascun en som part , des de la vinculació a què ens sentim cridats. Així, a la nostra Família avui s’identifiquen diversos grups: Germanes, Laiques, Voluntàries, Educadors, Agents socials o de salut o pastoral… Amigues i amics amb qui compartim missió i sentit de Família . Gràcies a la creixent interconnexió entre aquestes persones i grups, experimentem que la nostra família és universal.

En sortida

Desitgem que al centre de la nostra Família sempre hi hagi Déu, com ho va buscar Joaquima. És Ell, experimentat com a Pare/Mare que ens estima, qui ens fa germanes/us doni tots i ens regala la Casa Comuna que habitem i que estem cridades a cuidar. Això ens porta a potenciar el camí en xarxa al costat d’altres famílies, a viure “en sortida” ia situar-nos especialment al costat dels qui es troben a les fronteres i perifèries geogràfiques i existencials. En sintonia amb el Papa Francesc, volem transformar aquests espais en llocs privilegiats de trobada, on pot florir el miracle d’un NOSALTRES cada cop més gran .