Justícia i Pau i integritat de la Creació

Origen

El 1999 s’expressava una inquietud congregacional en les qüestions de la Justícia i la Pau.

“Que el Consell General organitzi de la manera que cregui convenient una instància permanent que sensibilitzi, orienti i estimuli la Congregació en la línia de l’opció per la justícia i la pau, proposant gestos de solidaritat, proporcionant material de suport, donant informació sobre situacions de necessitat, etc”
(Det Cap núm. 6 CAPXXIV).

El juliol del 2018, l’Equip General va convidar la Comissió Intercontinental de Justícia i Pau a canviar la infraestructura d’una comissió intercontinental a una estructura interprovincial que reflectiria també el compromís de la congregació amb la integritat de la creació.

Missió

Creació de xarxes de comunicació i connexió que ens ajudessin a
conèixer la realitat i sensibilitzar-nos davant les diverses situacions de
injustícia existents.

El posicionament i resposta com a CIJP davant aquelles situacions injustes que necessiten ser denunciades i el suport i anunci de construcció del Regne en altres moments.

De mantenir l’atenció a la realitat prenent com a referència
fonamental d’il·luminació els 10 ensenyaments de la Doctrina Social de l’Església i responent com a CIJP Vedruna davant d’aquelles situacions que les vulnerin.

Equip

Maureen Foltz

Maureen Foltz

Judy Pasadasses

Judy Pasadasses

Lucie Mbala

Lucie Mbala

Elisabet Hagiwath

Elisabet Hagiwath

Montse Fenosa

Montse Fenosa

Reeta Thanickal

Reeta Thanickal

Projectes

Veu Vedruna. Que la “veu” de la Congregació com a institució es faci pública en propostes de defensa dels Drets humans i en accions de denúncia.

Animar, educar i sensibilitzar a nivell provincial i local a cada Província, Delegació, Poble

Plataforma de Laudato Si i un compromís de mantenir la Integritat de creació.

Mantenir el compromís Congregacional amb la nostra ONG: UNANIMA Internacional. Des del 2001: Som cofundadores i membres d’Unanima Internacional, una Organització No Governamental (ONG) que advoca en nom de Dones i Nens, Persones sense Llar i Desplaçats, Migrants i Refugiats, i el Medi Ambient principalment a les Nacions Unides. Actualment està formada de 22 Congregacions de FE religioses, (23,000 membres a 85 països).

Experiències

Les germanes a les Filipines acompanyen les dones i els nens que viuen als cementiris. Els propietaris adinerats dels mausoleus acorden permetre que les persones/famílies sense llar visquin als espais del mausoleu sempre que mantinguin l’àrea neta i protegida.

Les germanes porten aliments i materials de la vida quotidiana a aquestes dones i nens, a més d’intentar trobar-los un habitatge més digne, salut i educació. És una qüestió de necessitats bàsiques, una qüestió digualtat i justícia. La germana Judy Padasas és a les fotos compartint arròs i fruites.

Judy Padases, Filipines