Origen i creació del laïcat Vedruna

El Laicado Vedruna va iniciar a Argentina l’any 1987 i posteriorment a Espanya el 1991. S’inicia a tots dos llocs, amb la intenció de viure a l’Església els principis de l’evangeli sota el Carisma de Joaquima de Vedruna.

Des de la sol·licitud inicial per formar part de la Congregació com a branca laïcal, i tenint com a referent la vivència trinitària del carisma de Santa Joaquina, s’ha incrementat el nombre de laics arreu del món. La motivació per a la creació del Laicat va ser i és, mantenir un estil de vida d’acord amb el Carisma Vedruna, en tots els aspectes de la vida personal, en la seva tasca diària, en la seva relació amb els altres i aconseguir que el Carisma Vedruna es mantingui al llarg del temps.

Missió i objectiu

La Missió és que el Carisma Vedruna sigui conegut, es mantingui al llarg del temps, i sigui el fonament espiritual de moltes persones al seu dia a dia, sent testimonis dels valors de l’Evangeli, treballant en el creixement integral i alliberador de la persona des de la fe, així com per a la transformació de la societat, en estructures més justes, humanes i fraternes.

L’objectiu principal és la vivència del Carisma Vedruna, mantenint viu a través del temps i una comunió activa entre tots els laics Vedruna del món.
Un altre és formar part de les Famílies Carismàtiques de l’Església, des d’una espiritualitat Trinitària, oberta a l’acció de l’Esperit. En una experiència del “Bon Jesús” que va passar fent el bé, en compromís amb els pobres, descobrint Déu en la vida sent contemplatius, orants, fraterns i creadors de fraternitat “L’amor mai no diu prou”.

Projectes

Els projectes que realitza el Laicat, així com les seves accions, són molt variades, a causa de les necessitats diferents als llocs on el Laicado té presència. S’han iniciat projectes de salut i educació, sempre cercant la millora dels habitants d’aquestes zones. Alguns s’han realitzat, com a Celendin (Perú), en sinodalitat amb les Germanes de la Congregació.

Experiències

Respectem i fem respectar els drets de la dona i del nen ”. Celendin.

A l’aula treballo amb els estudiants, perquè per respectar els drets cal conèixer-los i difondre’ls en diversos espais i moments, a les classes i esdeveniments; aprofitar diferents dates establertes al calendari cívic: exemple “Dia Internacional contra l’explotació de dones, nenes i nenes”. A més, treballar per un ambient sa; a través de les classes, debats, diàlegs, conversatoris, etc. a les aules i/o institucions. Incentivant l’elaboració de testos que permetin la cura de les plantes així com adornar l’ambient.

Maria Rosario

Trobada Nacional Espanya Agost 2022