“Necessitem treballar en xarxa per acabar amb el tràfic”

Vam tenir l’alegria d’acollir a la nostra Casa General de Roma 3 religioses que han vingut a participar a l’UISG Advocacy – Forum 2023 (Forum 2023 de la Comissió d’Incidència de la Unió Internacional de Superiores Generals), realitzat els dies 23 i 24 octubre. Aquest fòrum va reunir germanes i laics de diverses parts del món, que estan treballant a la xarxa internacional Talitha Kum (https://www.talithakum.info/es) contra el tràfic de persones. Dos són Vedruna, Judith Padasas de Filipines i Gabrielle Muntukwaku de Togo, i la H. Ana María Vilca, del Perú, de la Congregació de les Germanes dels Sants Noms de Jesús i María.

Hem parlat amb elles sobre la seva vida i fer en aquesta important aportació de la vida religiosa femenina al món. Comencem amb Ana María Vilca:

Pots dir-nos on vius i treballes?

Visc entre Lima i Arequipa, i tinc tres pastorals fonamentals que són la Coordinació Nacional de la Xarxa Kawsay Perú, que busca promoure una societat sense tracta de persones; acompanyo a dones trans, i sóc assessora de la Central de Menjadors autogestionaris de Lima Este.

Quines experiències vius des del servei de coordinació de la Xarxa Kawsay del Perú?

Visc una experiència molt rica de servei intercongregacional de molta solidaritat i treball en conjunt, som com una comunitat ampliada a què ens uneix una mateixa missió.

Com està articulada la Xarxa Kawsay al país ia Llatinoamèrica?

La xarxa Kawsay és una comissió permanent de la CRP, conformada per 37 Congregacions Religioses presents a les diferents regions del País, amb reunions mensuals de coordinació. A nivell llatinoamericà som part de la Comissió contra el Tracta de la CLAR, amb una germana delegada i també fem part de Talitha Kum d’Amèrica Llatina i el Carib.

Quins passos han aconseguit fer i quins desafiaments troben?

Realment hem avançat força en l’enfortiment i el posicionament de la Xarxa, tenim molta experiència en la prevenció i treballem de manera articulada amb altres institucions de la societat civil i d’església. Un dels desafiaments és incloure Laics associats de les nostres congregacions a ser part de la xarxa.

Des de l’experiència que has tingut fins ara, quins efectes deixa el tràfic a la vida de les persones que la pateixen?

Les supervivents del tràfic tenen la seva vida marcada… Reelaborar el seu projecte de vida és molt complicat, és un procés que necessita ser assumit amb molta compassió i atenció.


Com t’has ficat en tot això amb la qual cosa estàs compromesa avui?

Com a germana SNJM, estic convidada a anar a servir on la vida es troba amenaçada, a treballar a les pastorals de frontera unint esforços amb altres i altres.

Ens explica res d’aquesta trobada de Talitha Kum?

La trobada va ser organitzada per la Comissió d’Incidència de la UISG; va ser organitzat com un espai per compartir bones pràctiques de lideratge i desenvolupament realitzats per les germanes i altres institucions.


Què portes a la teva realitat del Perú i Llatinoamèrica d’aquesta trobada?

Aquesta trobada em confirma en allò que veníem fent: el treball en xarxa, articulat. Hi ha una dita que diu que “si vols anar ràpid veu sol, si vols anar lluny veu acompanyat”. Eixa és la clau, acompanyar i deixar-se acompanyar… missió compartida. Tornada al Perú amb molta esperança.

Maria José Meira