Els nens i adolescents del Centre Assistencial Vedruna celebren amb Joaquina, la comunitat parroquial i fins i tot amb màgia el 22 de maig

La comunitat de Formació de Campinas, SP, va celebrar amb molta alegria la festa de Santa Joaquina en diferents moments.

Diuen que les grans festes es coneixen per les vigílies, per això el dia anterior vam tenir la celebració de la missa amb el poble de la Parròquia Santa Mònica que van preparar amb molta il·lusió.

El mateix dia 22 ho celebrem al Centre Assistencial Vedruna amb els educadors, treballadors i educands, dels dos torns: de matí i de tarda.

Sent Joaquima Patrona del Centre, tots van participar amb molta il·lusió i entusiasme, bé per la preparació feta anteriorment com per l’afecte que van tenint per ella, com a missatgera de l’amor .

La programació del dia va consistir en un bon esmorzar i dinar festiu, per als nens, treballadors i educadors. La celebració va iniciar amb un moment de pregària/reflexió i el cant “som Vedruna, som família…” . Tot seguit, rebem la visita de Santa Joaquina representada per Hna. Socors, sorprenent els educands que van interactuar amb diverses preguntes fent preguntes a Joaquina sobre la seva vida, treball i com va venir a Brasil. Unint-nos a les famílies de tots, resem el Pare nostre. Finalitzem la celebració amb el cant “missatgera de l’amor”

Després, la part festiva amb la presència del voluntari Isac que, representant el paper de mag, va proporcionar als nens i tots els presents, moments de molta alegria i entusiasme fent-nos màgies molt divertides.

Acabem el dia amb el cor agraït i cremant de goig, sentint que Joaquima va veure que tot va ser molt bo.

Hna. Maria López Otero