Preparació dels vots perpetus. Primer pas: l’experiència a Kimwenza-Kinshasa

Habitualment, després de finalitzar la primera etapa de la nostra formació religiosa, la congregació organitza una sèrie d’intenses formacions per poder aprofundir en el sentit de la vida religiosa per iniciar una altra etapa, la del compromís definitiu amb la vida religiosa.

El primer pas que es fa d’aquesta experiència viscuda va del 3 de novembre al 21 de desembre del 2023 al Centre Espiritual Manresa de Kimwenza-Kinshasa, on hem estat molt feliços.

Durant aquest període, rebem lliçons de deu mòduls que ens van permetre comprendre amb què volem comprometre’ns i una invitació a prendre més consciència de la nostra experiència diària.

El sentit de la vida religiosa ens convida a donar allò que som, a estimar universalment ia decidir que els altres creixin i siguin millors. La vida fraterna en si mateixa és un lloc de joia, celebració, pregària, posada en comú, intercanvi, acolliment, obertura, humilitat i, sobretot, perdó donat i rebut. A través de tots aquests elements, és important avaluar i millorar la qualitat de la nostra vida espiritual.

També rebem una invitació al bon maneig del nostre patrimoni cuidant els béns que tenim com són: béns materials, morals i espirituals tenint en compte els dos pols que es basen en els béns de les persones amb qualitats, talents. , respecte, dignitat però també defectes i límits.

L’autoconeixement com qualsevol base ens ha permès conèixer-nos nosaltres mateixos i tenir confiança en nosaltres mateixos i en els altres. Certament, ens han dit que aquest autoconeixement és la clau per gestionar bé la nostra afectivitat i tenir el coratge de trencar amb certes relacions inútils.

Pel que fa al sentit de pertinença i apostolat dins de la nostra congregació, es tracta primer de saber qui sóc, és a dir la nostra identitat com a religioses carmelites a través del nostre testimoniatge de vida que ens identifica amb el nostre carisma i la nostra espiritualitat. Aquesta identitat ens fa pertànyer a una família, una congregació i un grup. La doctrina social de l´Església ens crida a aspirar als drets ia la protecció de totes les persones vulnerables, i això s´ha de convertir en la nostra segona naturalesa, que ens guiarà per poder veure, jutjar i actuar.

Durant aquest temps vam rebre ensenyaments, vam tenir moments de pregària personal i comunitària, així com el suport del responsable del centre, el pare Gauthier Malulu, sj.

En definitiva, aquesta meravellosa experiència ens va permetre reexaminar la nostra vida des del nostre ingrés a la congregació fins al nostre compromís definitiu. Si us plau, tingueu-nos presents en les seves oracions per aconseguir el nostre objectiu.

Agnès Agbegnigan, Prudence Ebengo, Sophie Metelo