Seminari de motivació i orientació per als estudiants d’ Ahwa del desè i dotzè grau.

A Ahwa, els internats Deep Darshan per a nens i nenes van dur a terme un seminari de dos dies sobre motivació i orientació professional per als alumnes del desè i dotzè grau. El seminari va ser dirigit per joves pertanyents a la Parròquia de la Sagrada Família de Mumbai.

Els nens de la regió tribal necessiten molta motivació per buscar un futur millor a través de l’educació. Necessiten veure i escoltar sobre altres possibilitats i camps professionals que poden triar.

Mitjançant diverses activitats, jocs i treball en grup, es va proporcionar als estudiants informació sobre les opcions disponibles després dels graus 10 i 12, i la manera d’ establir i assolir fites en la vida.

Tots els estudiants van participar amb molt d’interès i desig d’aprendre, comprenent com la seva elecció i esforç influeixen en el seu futur. Van ser encoratjats a considerar possibilitats que millorin no només la seva pròpia vida, sinó també com poden contribuir a la societat.

Va ser un moment d’unitat per a ells, i a través de diversos jocs, van expressar molt del seu pensament i creativitat.

El seminari va concloure amb cadascun d’ells expressant que ara estan preparats per començar a planificar els seus estudis futurs i el que necessiten fer per assolir els seus somnis.

Els joves de Mumbai van compartir les seves pròpies experiències personals sobre com van aconseguir convertir-se en enginyers informàtics, comptador públic, arquitecte i gerent. Cadascun d’ells va compartir no només els seus èxits, sinó també les dificultats que van enfrontar per arribar on són avui, i els desafiaments que van superar.