Veneçuela. Aquest és el nostre moment: acompanyar la vida dels centres i posar afany a “guanyar el cor dels nostres alumnes”

Us comptem amb alegria que durant aquest mes de novembre l’Equip de Gestió del país ha estat acompanyant els centres que, al llarg de tot el territori, eduquen amb la mirada de la PEV.

Estem convençuts que Joaquima de Vedruna, va saber acompanyar la vida dels seus fills i de les nenes, instava les Germanes, educadores en la fe, que posessin interès a “guanyar el cor” perquè les nenes descobrissin l’amor de Déu.

Ha estat un goig recórrer les escoles Vedruna en aquest inici d’any escolar, escoltar els actors educatius. Orientar a la mirada pedagògica i pastoral ens ha fet veure que acompanyar la Vida d’un Centre Vedruna és una invitació, adreçada a tots aquells que formem part de l’Escola, a viure joiosament el compromís amb una acció educativa humanitzadora que anunciï el Déu de la Vida. Som cridats a ser paraula de vida i d’esperança des de la realitat que viu cadascú, bàlsam que guareix les ferides de cada persona que el Bon Jesús posa en el nostre camí.

En aquestes visites vam sostenir un conversatori a cada centre amb el personal, on vam concloure que som cridats a crear comunitats educatives on s’entrevegi la força alliberadora i humanitzadora de Jesús. Des del carisma rebut som testimonis i cridats a ser la llum que irradiï el missatge que ens marca el lema pedagògic pastoral d’aquest any escolar: “70 anys sembrant amor que mai no diu prou”, perquè quan és acollit, viscut i comunicat amb la passió de qui ha estat seduït per Ell, és aleshores quan renovem al Centre la mirada educativa pastoral que al llarg dels anys s’ha anat gestant gràcies a la fidelitat, responsabilitat i gratuïtat dels educadors que fan vida la missió.

Estem convençuts que la nostra tasca evangelitzadora ha de ser impulsada des del treball en equip i xarxa.

Aquest és el nostre moment, per això hem anat animant cada centre a buscar junts, unir esforços, compartir els projectes on cadascú es fa responsable per sumar i il·luminar la realitat que ens envolta.

Prof. Giclis Santamaria