Veneçuela: Equips de gestió dels centres educatius, apropant-nos al document capitular ‘Néixer de Nou’.

Els equips de gestió dels centres educatius, acompanyats de l’equip de gestió del país, ens hem trobat del 5 al 7 de febrer a la casa de retir de les Germanes de la Consolació per presentar, conèixer, treballar i projectar el darrer document capitular “ Néixer de nou”.

Iniciem amb la dinàmica “ COMPARTIR LA VIDA”. La invitació del Papa Francesc al Pacte Educatiu és posar la persona al centre per humanitzar el vincle, empoderar, valorar, inspirar, escoltar, reconèixer, potenciar, cuidar, respectar i acompanyar les persones. Cada participant, des de la seva realitat, va compartir la seva vida, allò que fa, la seva família… Va ser una invitació a posar en pràctica l’escolta pacient.

Un cop hem compartit qui som, passem a “ MIRAR-NOS A NOSALTRES MATEIXOS”, perquè les nostres institucions i la PEV se centren en la persona i n’afavoreixen el desenvolupament integral. Amb aquesta finalitat, estem cridats a generar ambients sans, segurs i respectuosos que es defineixen amb un estil propi que gira al voltant de l’eix ‘la valoració de la persona i de les relacions interpersonals’. Des d’aquesta mirada, en un clima familiar, senzill, proper i alegre com a experiència educativa fonamental, vam tenir unes hores de treball personal per revisar-nos i projectar-nos en la nostra tasca pedagògica pastoral.

Des de l’experiència de REBRE EL LLEGAT , es va presentar el que va ser el Capítol General “NAIXER DE NOU” (Capt. XXVIII, any 2023), des de la història capitular amb el canvi de “DOCUMENTS CAPITULARS” (Capt. XX, any 1975) fins a “CASA DE PORTES OBERTES” (Capt. XXVII, any 2017). En pregària, amb el cant ‘Fes-me néixer de nou’, i la lectura bíblica Jn, 3:1-5, vivim aquesta experiència d’aigua i foc com a invitació a néixer de nou.

Es va lliurar a cada centre del document capitular, amb un compromís específic a cada centre present, ressaltant els apartats de missió sanadora, missió alliberadora, missió educativa, l’aposta pels joves, la identitat i el carisma. Finalitzem llegint junts el compromís d’acceptar i practicar aquest bell document.

La nostra trobada va acabar amb NOUS COMENÇOS, des d’un pla d’acció construït per les aportacions donades per tothom i la il·luminació que ens va oferir Fra Mario Herrera, OSA, sota la guia de néixer de nou com a fil conductor a través de tots els creixements, cures, podes i floriments que hem anat evocant. Des d’aquí s’ha enfortit en nosaltres la convicció profunda que la Vida ens precedeix i que Déu ens farà néixer de nou . És necessari enfortir la cooperació per brindar condicions de vida digna, familiar, propera, senzilla i alegre.

Finalitzem la nostra trobada amb l’ EUCARISTIA donant gràcies a Déu i posant el nostre compromís a la taula compartida perquè el Senyor ens enforteixi i puguem néixer de nou.

Agraïm l’esforç de cada centre per participar-hi.

Desitgem tenir una mirada global a la realitat per poder actuar localment i impulsar un camí de relats compartits que enforteixi les nostres arrels Vedruna a cada centre del país!

Professor Giclis Santamaria