Cuba: El Laicat Vedruna aviva el carisma a Palma Soriano

A la localitat de Palma Soriano, on les germanes Vedruna van deixar de residir fa uns quants anys, un grup de Laiques Vedruna manté viva l’essència del carisma, encenent-se en l’amor de Jesús.

Aquest conjunt està compost per més de 14 dones que, amb fermesa, entrega i fidelitat al Senyor, es comprometen a testimoniar i materialitzar els principis expressats a l’últim document capitular: “Cal néixer de nou”.

A Cuba, ens trobem renaixent diàriament com a família i congregació, gràcies al compromís d’aquestes dones a la seva parròquia. Es destaquen per una formació contínua en l’àmbit congregacional, eclesial i social, nodrint-se directament de la font del carisma i l’experiència de Joaquima, que per a elles és un testimoni viu en el seguiment de Jesús.

Seguint les paraules del salmista, reiterem: “¡El Senyor ha estat gran amb nosaltres i estem alegres!”.

Germana Sagrario Cantalejo, CCV