Veneçuela: Discernim i projectem, a la llum del Document Capitular “Néixer de Nou”, el nou any escolar

Com a resposta a la invitació de l’Equip de Gestió, Pedagogia i Pastoral, 23 docents de diversos centres educatius es van reunir per revisar, planificar i avaluar el material de treball de l’Educació Religiosa Escolar. Aquesta trobada va buscar fomentar una actualització i formació constant, en sintonia amb la fidelitat al do rebut com a educadors Vedruna i guiats per l’Esperit de Jesús en la missió d’educar els més necessitats.

La reunió es va caracteritzar per una actitud de discerniment, enfocada a passar del que és superficial al profund amb una acció educativa oberta i animada per l’Esperit Sant per a la realització del Projecte de Salvació. Els participants van reflexionar sobre com Déu es manifesta en la realitat personal, comunitària i social de Veneçuela. Oberts a la llum de la Paraula i en diàleg comunitari, van compartir sentiments i mocions, amb l’objectiu de descobrir el procés que volen viure plegats, i van impactar significativament els estudiants en coherència amb l’estil educatiu Vedruna.

L’estil educatiu Vedruna es defineix per ser:

  • Inclusiu : on cadascú es reconeix i accepta com a diferent.
  • Actiu-Reflexiu : educant des de l’acció-reflexió-acció.
  • Participatiu-dialogant : valorant la veu de l’altre.
  • Creatiu-Innovador : fomentant la creativitat individual.
  • Crítico-Libertador : mantenint-se actualitzats i presents en el context actual.

Els docents van afirmar que la missió d’educar és integral i abraça totes les dimensions de l’ésser humà, tant social com transcendental. Emfatitzaren que la dimensió integral de l’amor cristià ha de ser present a l’educació, unint indissolublement l’amor a Déu i al proïsme. Van sentir la urgència de “néixer de nou” de manera permanent com a línia congregacional.

Amb alegria per tornar-se a trobar com a família en aquests 70 anys de sembrar amor, cada docent es va endur la tasca de treballar al seu centre la revisió i actualització del temari per posar en marxa el proper any escolar.

Professor Giclis Santamaria