Nou Equip Provincial de VedrunAmèrica: “Assumim la minoritat com a possibilitat per recrear la missió”

Després de diverses setmanes ja de presa de contacte, el nou Equip Provincial de VedrunAmèrica ha reflexionat sobre les prioritats per al proper trienni. Promoure el laïcat, enfortir l’acompanyament als joves, aplicar el pla de viabilitat o promoure la cultura vocacional a les comunitats són alguns dels reptes identificats per Marisol Sánchez (esquerra), Alicia Zanichelli (la provincial, al centre) i Marita Garcés Socola.

A la llum de les propostes sorgides al Capítol, quins aspectes específics consideren de la seva província podrien deixar-se enrere per donar espai a noves iniciatives i renovació?

Com a comunitats VedrunAmèrica volem deixar anar les barreres mentals que ens porten a tancar-nos al canvi repetint esquemes, antigues estructures, resistències i crítiques negatives davant les noves iniciatives. Deixar anar actituds que impedeixen valorar-nos als nostres dons, reaprendre l’amor fratern, alimentar l’esperança i enfortir la nostra fe.

Davant les realitats més desafiadores que existeixen a la seva Província, quines estratègies han considerat com a nou Equip Provincial per afrontar-les i sembrar vida com a Família Vedruna?

Els desafiaments que recollim del capítol i de la realitat de la nostra província són:

 • Davant la minoritat del continent volem assumir-la com a possibilitat per recrear la missió, potenciant el lideratge apreciatiu de manera especial en les generacions de menys edat.
 • Davant la percepció de mirar-nos com una unitat de país, generar xarxes entre nosaltres que enforteixin els vincles com a família carismàtica, permetin viure amb goig la nostra vocació i consolidar-nos com a Família VedrunAmèrica.
 • Davant el desafiament de com endinsar-nos en la realitat dels joves i fer-ne procés d’acompanyament , ens proposem continuar amb la nostra opció preferencial pels joves, apropant-nos a la seva realitat amb nova mirada. Aconseguir la implicació de laics/ques a l’equip, a fi de dinamitzar aquest aspecte a la província; caminant cap a la integració entre missió juvenil, pastoral educativa i altres plataformes juvenils, afavorint la integració i el suport entre països.
 • Davant la diversa realitat econòmica dels països que conformen la nostra província, el nombre reduït de germanes preparades per a aquesta missió, enfortir els equips de gestió administrativa amb germanes i laics/ques arribant a la comunió de béns com a Província.

Quines són les principals fites i objectius que l’Equip Provincial es planteja assolir durant aquest nou període, en resposta a les necessitats i desafiaments identificats al Capítol ia la realitat provincial?

Entre totes construïm el continent i per això busquem:

Consolidar-nos com a Província VedrunAmèrica:

 • Continuar i redissenyar els equips de missió del Continent
 • Afavorir la coresponsabilitat des del lideratge compartit, la participació.

La vivència de la cultura vocacional a les comunitats:

 • Tenir cura de la vocació personal i mostrar l’alegria del seguiment de Jesús
 • Redescobrir i promoure la dinàmica sinodal i profètica.
 • Viure en actitud de discerniment per entreveure per on van les noves formes de missió en els contextos d’avui.
 • Afavorir o assajar nous estils de presència.
 • Prioritzar el caminar amb els joves

Aplicar el pla de viabilitat del Continent:

 • Configurar l´equip de gestió econòmica i administrativa
 • Avançar a la configuració d’un equip continental de centres educatius
 • Potenciar a totes les comunitats el concepte de sostenibilitat perquè puguem entendre’l, viure’l i concretar-lo en noves accions.

En el context actual de deteriorament de la Casa comuna, com planegen abordar com a Província els desafiaments mediambientals i quines accions específiques podrien emprendre per contribuir a la sostenibilitat?

 • “Laudato Si” ens recorda que la cura del medi ambient i la cura dels pobres són inseparables. Per això volem continuar amb les nostres presències juntament amb comunitats natives o pobles autòctons, així com unir-nos a les organitzacions internacionals que treballen amb causes relacionades amb la cura de la mare terra.
 • Seguir potenciant el Pacte Educatiu Global a les nostres institucions educatives des de la Proposta Educativa Vedruna, socialitzant les experiències i projectes a través de plataformes virtuals on els nens i joves siguin els protagonistes.
 • Continuar la nostra presència a UNANIMA fent aliances igualment amb institucions o xarxes que treballen a favor de la cura del planeta i de la valorització de la persona.

Com pensen facilitar el diàleg obert i constructiu entre les diferents comunitats i membres de la Família Vedruna de la seva Província, de manera que es promogui una cultura sinodal?

 • Promovent a les nostres comunitats des dels mètodes: “De la mirada apreciativa” i “la conversa a l’esperit” el diàleg reflexiu des de la proximitat i l’escolta activa.
 • Creant espais de cerca conjunta com a família, en totes les seves vinculacions a nivell comunitari, de país i de província per discernir el que es va gestant i donar pas al que és nou en aquest moment de la història.